Psychologie op maat

Geen wachtlijsten maar meteen zorg die je nodig hebt. De psychologische zorg gaat hand in hand met een praktische en positieve aanpak. Jouw talenten worden gestimuleerd en je krijgt meer vat op datgene waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Jouw situatie en kracht zijn voor mij het uitgangspunt. Een persoonlijke aanpak en een therapie die bij jou past staan voorop.

In het eerste gesprek, de intake, krijgen we helder waar je last van hebt en wat je wilt bereiken. Op basis hiervan kan ik aangeven of ik je kan helpen.

EMDR

Als geregistreerd EMDR therapeut kan ik je helpen als bepaalde emoties over een nare gebeurtenis je in de weg zitten. Dit kunnen onverwerkte angsten zijn, maar ook verdriet of boosheid.

Werkwijze

Er zijn meestal tussen de 2 en 5 sessies nodig. Je kunt meteen geholpen worden, er is geen wachtlijst. 

Kosten en Vergoedingen

Het tarief is €85,00 euro inclusief btw per sessie van 45 minuten. Met een verwijzing van de huisarts worden de kosten vanuit de Basis GGZ vergoed. Houd hierbij wel rekening met het eigen risico. 

Afspraak maken?

Systeem therapie voor jongeren

Wanneer je klachten of problemen hebt die jouw geluk in de weg staan gaan we samen op zoek naar een manier waarop je vervelende patronen kunt doorbreken. De begeleiding is informeel en laagdrempelig, vaak in combinatie met activiteiten in het bos zoals joggen of wandelen. Dit maakt praten makkelijker.

Werkwijze

Je kunt meteen geholpen worden, er is geen wachtlijst. Afhankelijk van de situatie duurt de begeleiding ongeveer een half jaar tot een jaar.

Vergoeding

Ben je onder de 18 jaar, dan wordt de therapie vergoed door de gemeente als je een verwijzing van de huisarts hebt.

Afspraak maken?

Coaching

De nadruk bij coaching ligt op persoonlijke groei, autonomie, doelgerichtheid, zelfacceptatie en het aangaan van positieve relaties met anderen. Waarbij het naar boven halen van je persoonlijke kracht voorop staat.

Werkwijze

Er zijn meestal tussen de 2 en 5 sessies nodig. Je kunt meteen geholpen worden, er is geen wachtlijst. A

Kosten

Het tarief is €85,00 euro inclusief btw per sessie van 45 minuten. Je kunt zelf nagaan of vergoedingen mogelijk zijn. In sommige CAO’s is een coachbudget opgenomen dat in overleg met je leidinggevende vrij besteed kan worden. Voor zelfstandig ondernemers zijn de kosten aftrekbaar van de belasting. Indien je  een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt is er een grote kans dat trajecten geheel vergoed worden. Indien je een uitkering hebt kan het zijn dat het UWV de kosten wil vergoeden vanuit het budget voor herstel- en integratieprocessen.

Afspraak maken?

RunningTherapie

Je wordt begeleid in een kleine groep onder leiding van mij en een fysiotherapeut.

Huub Busser

Manueel therapeut & sportfysiotherapeut.

Sjoerd Tjoonk

Manueel therapeut & sportfysiotherapeut.

Onze wijze van begeleiding is laagdrempelig en er is, naast het lopen in de groep ook de mogelijkheid om individuele gesprekken in te plannen.

Het resultaat is dat je conditie verbetert en je meer vertrouwen krijgt in je eigen kunnen. Het geeft je meer rust in je hoofd en een goed gevoel. Het lopen geeft bovendien structuur en ritme in je dag/week waardoor je meer in balans komt.

Werkwijze

Na de kennismaking lopen we 3 maanden wekelijks in een kleine groep. Daarnaast word je aangemoedigd om zelf twee keer per week rustig te lopen.

vergoedingen

Met een verwijzing van de huisarts worden de kosten vanuit de Basis GGZ vergoed. Houd hierbij wel rekening met het eigen risico. Ben je jonger dan 18 jaar, dan wordt de therapie vergoed door de gemeente. Het tarief is €85,00 euro inclusief btw per sessie van 45 minuten. Met een verwijzing van de huisarts worden de kosten vanuit de Basis GGZ vergoed. Houd hierbij wel rekening met het eigen risico.